Site logo
Verdrag samenvatting
Inwerkingtreding

1 januari 1989

Ratificatie Suriname

14 oktober 1997

Statistieken
Protocollen / Amendementen

De amendementen zijn:

  • Londen Amendement 1990: dit is inwerking getreden op 10 augustus 1992. Dit amendement heeft controle maatregelen in het leven geroepen voor zowel de productie als consumptie van drie nieuwe groepen van ozonlaag afbrekende stoffen. Deze maatregelen hielden ook in het beperken van de handel met landen die geen partij zijn bij dit Protocol. Hierin is ook de regeling vastgesteld van financiële en technische assistentie aan ontwikkelingslanden door de ontwikkelde landen.
  • Kopenhagen Amendement 1992: dit trad inwerking op 14 juni 1994. Hierin worden controle maatregelen getroffen voor de consumptie van bepaalde koelgassen, de HCFK’s. Verder worden er in dit amendement controlemaatregelen getroffen voor nieuwe groepen van de stoffen HBFK’s en Methyl Bromide.
  • Montreal Amendement 1997: dit trad inwerking op 10 november 1999. Dit is het enige amendement dat geen nieuwe stoffen heeft toegevoegd aan het Protocol. In de plaats daarvan heeft het de verplichting tot instellen van een vergunningensysteem toegevoegd. Dit systeem moet de controle en toezichthouding op de handel in de stoffen onderworpen aan de controle van dit verdrag mogelijk maken.
  • Beijing Amendement 1999: dit trad inwerking op 25 februari 2002. Er worden hier nogmaals controle maatregelen getroffen voor de productie van HCFK’s. Er worden beperkingen gelegd op de handel in deze stoffen met niet partijen en verder nieuwe controle maatregelen voor zowel de productie als consumptie van een nieuwe groep van stoffen, nl. Bromochloromethane.
Categorieën