Site logo

Hier vindt u de internationale milieuovereenkomsten oftewel milieuverdragen waar Suriname partij van is en/of zich aan heeft gecommitteerd. De verdragen zijn gecategoriseerd waardoor het zoeken wordt vergemakkelijkt.

Verdragen

Bodem

Lucht

Zee / Water

Verontreiniging

Flora & Fauna

Mensenrechten

Gezondheid