Site logo
Verdrag samenvatting
Inwerkingtreding

21 maart 1994

Ratificatie Suriname

14 oktober 1997

Statistieken
Protocollen / Amendementen

Het Kyoto Protocol bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering

Categorieën