Site logo

Internationaal Milieurecht

De eerste internationale milieuverdragen waren gericht op bescherming van het eigen milieu en werden vaker gesloten met buurlanden, omdat hun acties en daden grensoverschrijdende invloeden zouden kunnen hebben op het nationale milieu. Dit zijn bilaterale overeenkomsten oftewel bilaterale milieuverdragen.