Site logo
Inwerkingtreding

1 januari 1997

Ratificatie Suriname

24 augustus 1998

Statistieken
Protocollen / Amendementen

Amendement van het verdrag (2006): Dit Amendement komt in de plaats van het verdrag van 1994. Dit Amendement is op 7 december 2011 in werking getreden en vervangt daarbij de ITTA van 1994.

Categorieën