Site logo
Inwerkingtreding

1 juli 1975

Ratificatie Suriname

15 februari 1981

Statistieken
Protocollen / Amendementen

Bonn Amendement op artikel 11 van het Verdrag: dit amendement is inwerking getreden op 13 april 1987. Suriname heeft het geratificeerd op 13 april 1987.

Gaborone Amendement op artikel 21 van het Verdrag: dit amendement houdt in dat internationale organisaties en/ef regionale economische samenwerkingen zoals de Europese Unie ook partij kunnen worden bij dit verdrag.

Categorieën