Site logo
Inwerkingtreding

11 september 2003

Ratificatie Suriname

25 juni 2008

Statistieken
Protocollen / Amendementen

Nagoya‐Kuala Lumpur Aanvullend Protocol over Aansprakelijkheid en Verhaal (Nagoya‐Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress): dit protocol is een verdere uitwerking van artikel 27 van het Bioveiligheidsprotocol. Het onderwerp van aansprakelijkheid bij de grensoverschrijdende verplaatsing van LMO’s en de daarbij horende mogelijkheden voor verhaal van die schade bij de veroorzaker waren al onderdeel van de onderhandelingen van het Bioveilgheidsprotocol. Bij gebrek aan consensus is besloten op een later tijdstip hier verder over de praten. Het resultaat van de nadere gesprekken is dit aanvullend protocol. Het Protocol is nog niet inwerking getreden.

Categorieën