Site logo
Officiële titel

Wet van 24 oktober 1988, houdende goedkeuring tot toetreding van de Republiek Suriname tot het internationaal Verdrag ter voorkoming van vervuiling door schepen en het bijbehorende Protocol van 1978 (“International Convention for the Prevention of Pollution from ships 1973” (“Protocol of 1978”) het zgn. Marpol 73/78 Verdrag S.B. 1988 no.69

Statistieken
Publicatie

Staatsblad

Compartimenten