Site logo
Officiële titel

WET van 14 maart 2011, houdende goedkeuring van de toetreding van de Republiek Suriname tot het Verdrag van Basel inzake beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, S.B 2011 no. 29

Statistieken
Publicatie

Staatsblad

Compartimenten