Site logo
Officiële titel

Wet tot behoud van voorwerpen welke historische, culturele en wetenschappelijke waarde hebben G.B.1952 no.14

Statistieken
Publicatie

Staatsblad