Site logo
Officiële titel

Wet van 7 april 2017, houdende regels inzake de Maritieme Zones van de Republiek Suriname en wijziging van de Zeevisserijwet 1980 en het Decreet Mijnbouw S.B. 2017 no. 41

Statistieken