Site logo
Officiële titel

Staatsbesluit van 15 maart 1952 tot aanwijzing van stoffen en voorwerpen als waren in de zin van de voedingsmiddelenverordening 1911 G.B.1952 no.26

Statistieken
Publicatie

Staatsblad