Site logo
Officiële titel

Landsbesluit van 20 juli 1963 ter uitvoering van artikel 10 van de Landsverordening Bestrijding dierziekten (G.B. 1954 no.23) S.B. 1963 no.87

Statistieken