Site logo
Inwerkingtreding

29 december 1993

Ratificatie Suriname

12 januari 1996

Statistieken
Protocollen / Amendementen

Het Cartagena Protocol inzake Bioveiligheid bij het Verdrag inzake Biologische Diversiteit ( The Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity)

Het Nagoya Protocol betreffende Genetische hulpbronnen en de eerlijke en billijke verdeling van de baten die voortvloeien uit het gebruik ervan bij het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity): dit protocol tracht de verdeling van baten voortvloeiende uit het gebruik van genetische hulpbronnen op een eerlijke en billijke manier, door toegang tot genetische hulpbronnen en toepasselijke overdracht van relevante technologieën en fondsen, te garanderen. Allemaal ten einde bij te dragen aan de bescherming van de biologische diversiteit en het duurzaam gebruik van haar componenten.

Categorieën