Site logo

Privacybeleid

Op sommige plaatsen biedt deze website informatie en communicatiediensten aan voor een beter contact met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en publieke instellingen. Door het mogelijk maken van deze diensten wordt een bijdrage geleverd aan (de voorbereiding van) de werkzaamheden voor milieuwetten.com.

E-mail

Indien u per e-mail reageert, zal uw informatie alleen worden gebruikt voor een bepaald doel (informatie service of interactieve communicatie service). De informatie zal niet worden hergebruikt voor een onverenigbaar doel.