Site logo
Officiële titel

Wet tot het verplicht stellen van de vaccinatie voor onderwijzers, school-gaande kinderen en voor alle personen, die in de scholen voor lager onderwijs werkzaam zijn G.B. 1952 no. 69

Statistieken
Publicatie

Staatsblad