Site logo
Officiële titel

Het verdrag van Tlatelolco tot Verbod van Kernwapens in Latijns‐ Amerika en het Caraibisch Gebied (The Treaty of Tlatelolco for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean)

Inwerkingtreding

25 april 1969

Ratificatie Suriname

10 juni 1977

Statistieken
Protocollen / Amendementen

Het verdrag heeft 2 aanvullende Protocollen:

  • Aanvullend Protocol I: is gericht op staten die rechtens of feitelijke macht uitoefenen op gebieden binnen het toepassingsgebied.
  • Aanvullend Protocol II: is gericht op officieel door de internationale gemeenschap erkende Staten die nucleaire wapens bezitten.

Amendementen zijn:

  • Amendement van artikel 7: waarbij het verdrag ook zal gelden voor het Caraibisch Gebied en niet alleen voor Latijns- Amerika.
  • Amendement van lid 2 van artikel 25: waarin het mogelijk gemaakt wordt dat Caraibische landen die eerder geen partij bij het verdrag konden worden, dat nu wel kunnen.
  • Amendement van artikelen 14, 15, 16, 19 en 20: om er voor te zorgen dat industriële geheimen bewaard blijven en om vast te stellen hoe de IAEA zal bemiddelen bij de bijzondere inspecties (artikel 12 en 13).
Categorieën