Site logo
Inwerkingtreding

17 mei 2004

Ratificatie Suriname

20 september 2011

Statistieken
Protocollen / Amendementen

Amendement van Bijlagen A,B en C: de amendementen gaan op 26 juli 2010 van kracht maar slechts voor de landen die geen voorbehoud hebben gemaakt m.b.t. de amendementen.

Categorieën