Site logo
Officiële titel

Verbeterblad op Staatsblad 1980 no.13, houdende inwerkintreding van het Staatsbesluit van 4 mei 1974 (S.R.S. 1979 no.28) n.l. (“Wijziging “Azijnbesluit” (G.B. 1952 no.36”). S.B. 1980 no. 13 z.l.g. bij S.B

Statistieken
Publicatie

Staatsblad