Site logo
Officiële titel

Vaststelling van de wijze van uitvoering van de bepalingen van het “Melkbesluit 1951” G.B. 1953 no. 7

Statistieken
Publicatie

Staatsblad