Site logo
Officiële titel

Het Verdrag inzake de Uitbanning van alle Proeven met Kernwapens (The Comprehensive‐Test‐Ban Treaty; CTBT)

Notities inwerkingtreding

Dit verdrag is nog niet inwerking getreden. Dat zal pas gebeuren als alle 44 landen genoemd in Bijlage II* het verdrag hebben geratificeerd (artikel 14.1).

*Bijlage II bevat de landen die bij de totstandkoming van dit verdrag kernenergie of onderzoeksfaciliteiten bezaten waar kernenergie wordt opgewekt.

Ratificatie Suriname

7 februari 2006

Statistieken
Categorieën