Site logo
Officiële titel

Resolutie van 21 november 1960 no. 12270, nopens inwerkingtreding van de melkverordening” (G.B. 1959 no. 39) G.B.1960 no.118

Statistieken
Publicatie

Staatsblad