Site logo
Officiële titel

Presidentieel Besluit van 29 juni 2004 no. PB 09/2004, houdende bekrachtiging van de toetreding van de Republiek van Suriname tot de overeenkomst tot wijziging van het International Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee ( International Convention fort he Safety Of Life at Sea) (het zogenaamde SOLAS-verdrag) S.B. 2004 no.89

Statistieken
Publicatie

Staatsblad

Compartimenten