Site logo
Officiële titel

Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973 zoals gewijzigd in het Protocol van 1978. (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 relating thereto)

Inwerkingtreding

2 oktober 1983

Ratificatie Suriname

4 februari 1989

Statistieken
Protocollen / Amendementen

Protocol I Bepalingen inzake meldingen van voorvallen met schadelijke stoffen: dit protocol is
een uitwerking van artikel 8 van het verdrag en handelt over de meldingsplicht die er bestaat voor de
kapitein van het betrokken schip of, indien de kapitein niet meer aanwezig is op het schip, de eigenaar,
de bevrachter, beheerder of exploitant. Protocol II Arbitrage: dit is een uitwerking van artikel 10 van het verdrag. Als er een geschil rijst tussen partijen zal de geschillenprocedure zoals neergelegd in dit protocol worden gevolgd.
Protocol van 1997 Annex VI regels ter voorkoming van luchtvervuiling door schepen: dit Protocol trad inwerking op 19 mei 2005 en zet beperkingen voor het uitstoten van bepaalde gassen en verbied de uitstoot van ozonlaagafbrekende stoffen.

Amendementen:

 • Het 1984 Amendement
 • Het 1985 Amendement
 • Het 1985 Protocol I Amendement
 • Het 1987 Amendement
 • Het 1989 maart Amendement
 • Het 1989 oktober Amendement
 • Het 1990 (HSSC) Amendement
 • Het 1990 (IBC Code) Amendement
 • Het 1990 (BCH) Amendement
 • Het 1990 (Bijlagen I en V) Amendement
 • Het 1992 Amendement
 • Het 1994 Amendement
 • Het 1995 Amendement
 • Het 1996 Amendement
 • Het 1997 Amendement
 • Het 1999 Amendement
 • Het 2000 Amendement
 • Het 2001 Amendement
 • Het 2004 (april) Amendement
 • Het 2004 (oktober) Amendement
 • Het 2005 Amendement
Categorieën