Site logo
Verdrag samenvatting
Inwerkingtreding

16 februari 2005

Ratificatie Suriname

24 december 2006

Statistieken
Protocollen / Amendementen

Amendement van Annex B: er is door Belarus een voorstel gedaan om Annex B (de lijst van landen die onder het Kyoto protocol en een emissiereductie plicht hebben) aan te passen door Belarus ook op te nemen als een van de landen met een reductie verplichting. Dit amendement is nog niet inwerking getreden.

Categorieën