Site logo
Officiële titel

Verdrag betreffende het Verbod op de Ontwikkeling, Productie, Opslag en Gebruik van Chemische Wapens en de Vernietiging daarvan (The Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction, Chemical Weapons Convention; CWC)

Inwerkingtreding

29 april 1997

Ratificatie Suriname

28 april 1997

Statistieken
Categorieën