Site logo
Officiële titel

Verdrag betreffende de uitbanning van kernwapentesten in de atmosfeer, in de ruimte en onder water. (Treaty Banning Nuclear Weapon tests in the Atmosphere, in Outer Space and under Water, Partial Test‐Ban Treaty; PTBT)

Inwerkingtreding

10 oktober 1963

Ratificatie Suriname

9 april 1993

Statistieken
Categorieën