Site logo
Officiële titel

Decreet wijziging Wetboek van Strafrecht (Strafbaarsetlling Occupatie) Decreet L-6 S.B. 1982 no.19

Statistieken
Publicatie

Staatsblad

Sectoren