Site logo
Officiële titel

Decreet van 22 augustus 1980 houdende bepalingen met betrekking tot ecologische omstandigheden in de woongebieden S.B. 1980 no. 68

Statistieken
Publicatie

Staatsblad