Site logo
Officiële titel

Decreet van 22 augustus 1980 houdende bepalingen met betrekking tot ecologische omstandigheden in de woongebieden S.B. 1980 no. 68 z.l.g. bij S.B. 1980 no. 121

Statistieken
Publicatie

Staatsblad