Site logo
Officiële titel

DECREET van 15 juni 1982, houdende regelen met betrekking tot de uitgifte van domeingrond

Statistieken
Publicatie

Staatsblad

Compartimenten
Sectoren