Site logo
Officiële titel

Decreet L 3 Rechtstoestand voor 1 juli 1982 uitgegeven gronden S.B. 1982 no. 12

Statistieken
Publicatie

Staatsblad

Sectoren