Site logo
Officiële titel

Decreet L 3 Rechtstoestand voor 1 juli 1982 uitgegeven gronden S.B. 1982 no. 12 z.l.g. bij S.B. 2019 no. 120

Statistieken
Publicatie

Staatsblad

Sectoren