Site logo
Officiële titel

Decreet C-31 Wijziging vleeskeuringswet 1961 (art. IV, punt 77 van het aanpassings- en wijzigingsdecreet strafvordering, decreet C- 31) S.B. 1980 no. 116

Statistieken
Publicatie

Staatsblad