Site logo
Officiële titel

Het Verdrag inzake het Verbod op het Ontwikkelen, Produceren en de Opslag van Bacteriologische (Biologische) en Toxische Wapens en hun Vernietiging (The Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction; Biological and Toxic Weapons Convention)

Inwerkingtreding

26 maart 1975

Ratificatie Suriname

6 januari 1993

Statistieken
Categorieën