Site logo
Officiële titel

Besluit ter uitvoering van art. 11 sub a van de verordening van 6 januari 1911 G.B. No.25), houdende bepalingen ter voorkoming van het gebruik van voor de gezondheid schadelijke of vervalste voedingsmiddelen G.B. 1928 no. 22

Statistieken
Publicatie

Staatsblad