Site logo
Officiële titel

Beschikking van de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij van 15 oktober 2015 no. 617-115 inzake wijziging van de Viskeuringstarievenbeschikking (S.B. 2008 no. 41) S.B. 2015 no.149

Statistieken
Publicatie

Staatsblad

Sectoren