Site logo
Officiële titel

Beschikking houdende de uitvoering van enkele artikelen van het Zeevisserijdecreet 1980 (S.B.1980 no.140) S.B.1981 no.64

Statistieken
Publicatie

Staatsblad

Sectoren