Welkom

NATIONALE WETGEVING NATUURBEHEER

In de afgelopen periode is gewerkt aan het project “National Environmental Legislation – Legal Framework for Nature Management”. Dit project wordt uitgevoerd door Schurman Advocaten en wordt gefinancierd door Suriname Conservation Foundation.

Het project heeft als doel het geheel aan nationale wetgeving op het gebied van natuurbeheer in kaart te brengen en na te gaan hoe deze in relatie staat tot de internationale verdragen waarbij Suriname partij is. Daarnaast is geïdentificeerd welke ministeries en diensten, NGO’s en Instituten verantwoordelijkheid dragen voor specifieke deelgebieden. Vervolgens wordt een voorstel geformuleerd voor een gecoördineerde aanpak en samenwerking van de stakeholders om daardoor op efficiënte en effectieve wijze alle krachten te bundelen.

Voor het bereiken van de doelstellingen is bij de uitvoering de medewerking van de overheid en andere belanghebbenden van belang. Functionarissen werkzaam op de betrokken ministeries en bij relevante niet-gouvernementele organisaties zullen elk vanuit hun invalshoek door hun kennis en inzichten hieraan een bijdrage kunnen leveren. Ook bij de verdere ontwikkeling van wettelijke regelingen met betrekking tot de natuur en de natuurlijke omgeving en aan de genoemde afstemming van onze nationale wetgeving op de internationale verdragen, is hun inbreng van groot belang.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij door een gezamenlijke aanpak een goed resultaat zullen bereiken.

Hoogachtend,

schurman_0.jpg schurman_naam.png
Watermolenstraat 32, Paramaribo - Suriname
Telefoonnummer: +(597) 476558/476593
Faxnummer: +(597) 411007

SCF Dr. J.F. Nassylaan 17
Paramaribo-Suriname (South.America)

Nieuws & Evenementen
laatste nieuws en updates

2016-08-21 - Milieustudenten ruimen troep op en doen aan teambuilding
Read More »

2016-08-17 - Alcoa kondigt gesprek aan met plantage Onoribo
Read More »

2016-08-14 - Onoribo bouwt zaak op tegen Alcoa over ravage milieu
Read More »

Download Documenten

Bescherming van ecosystemen,  mensen en duurzame ontwikkeling  in Zuid Suriname